Ouders

De school

Het Insula College is een christelijke scholengemeenschap. Op de locatie Halmaheiraplein wordt lesgegeven op havo en vwo niveau. We bieden onze leerlingen kleinschalige en veilige leeromgevingen waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. We begeleiden leerlingen op een manier die bij hen past en met veel individuele aandacht. We richten ons daarbij op hoofd, hart en handen (kennis, passie en praktijkgericht). Dit alles met als doel dat leerlingen een zelfstandige en verantwoordelijke plek in de samenleving innemen en in staat zijn het beste uit zichzelf te halen.

Ons onderwijs

Leerlingen starten bij ons in de brugklas. Tijdens dit brugklasjaar wordt duidelijk welke opleiding er vanaf klas 2 gevolgd gaat worden: havo, atheneum of gymnasium. Leerlingen kunnen op de locatie Halmaheiraplein kiezen om de leerlijn sport of kunst te volgen. Naast de reguliere lessen krijgen ze dan 2 uur extra les in deze richtingen.

In ons onderwijs gaan we uit van verschillen tussen leerlingen en stimuleren we hen op zoek te gaan naar hun eigen talenten. Op het Halmaheiraplein hebben we een divers onderwijsaanbod om alle leerlingen voldoende uit te dagen. Wij zijn bijvoorbeeld Anglia-school. Interessant, omdat het Anglia Network Nederland examens Engels aanbiedt op verschillende niveaus. Het diploma geeft wereldwijd toegang tot hogescholen en universiteiten.

We bieden een ICT-rijke onderwijsomgeving en maken in toenemende mate gebruik van digitale leermiddelen. Onze leerlingen werken daarom zowel op school als thuis met een Apple MacBook Air en nieuwe leerlingen vanaf schooljaar 2020-2021 met een iPad. Dit maakt het onderwijs actueler, interactiever en motiverender.

Begeleiding

De stap van het basis- naar het voortgezet onderwijs kan groot zijn. Om de aanstaande brugklassers te laten wennen wordt voor de zomervakantie alvast een kennismakingsmiddag georganiseerd en aan het begin van het schooljaar is er een introductieprogramma. Wij hebben alle aandacht voor de individuele leerling, dat is onze kracht. Van zorgcoördinator tot vertrouwenspersoon, van decaan tot coach en antipest-coördinator. Ook voor leerlingen die behoefte hebben aan extra aandacht, staan er verschillende mensen klaar.

Kennismaken

U en uw kind zijn van harte welkom om onze school tijdens verschillende momenten te bezoeken. Ervaar zelf de sfeer op onze school en maak kennis met ons onderwijs, de medewerkers en leerlingen.

Contact school-thuis

Een open contact tussen de school en ouders vinden wij belangrijk. Op die manier houden we elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen en het welbevinden van uw zoon/dochter.

Voor de ouders is de coach het eerste aanspreekpunt. Een aantal keer per jaar worden er leerling-ouder-coach gesprekken gehouden, maar ook als u tussentijds iets wilt weten of bespreken dan kan er altijd contact worden opgenomen met de coach of de docent van het vak waarover vragen zijn.

Financiële zaken

Alle informatie rondom financiële zaken en verzekeringen vindt u in onze schoolgids. Hier vindt u onder andere een kostenoverzicht en meer informatie over het boekenfonds.