BASIS
ondersteuning

Bij ons op school hebben we alle aandacht voor jou. Zo heeft iedere leerling een eigen coach. Je coach biedt je persoonlijke ondersteuning. Daarnaast krijg je op meerdere vlakken basisondersteuning. Heb je meer begeleiding nodig? Dan bieden we je die. Zo krijg jij altijd de begeleiding die je nodig hebt.

Coach

Je coach is er voor jou. Hij of zij kent jou én je talenten en dromen. Iedere drie weken spreek je je coach een-op-een. Heb je ergens moeite mee? Of ben je juist ergens heel erg goed in en wil je jezelf daarin verder ontwikkelen? Samen met je coach formuleer je doelen en bedenk je een plan om er concreet mee aan de slag te gaan. Als leerling neem jij hier de lead in. Tijdens de leerling-ouder-coach-gesprekken presenteer je je plan. 

Leren leren en leren plannen

Wij hebben op het Insula College havo/vwo veel aandacht voor leren leren en leren plannen. Elke coachles komt dit weer terug. Samen met je coach neem je je planagenda door en dit je ook een paar keer per week thuis met je ouders of verzorgers. Daarnaast werken we hier op school met de tien studeerkaarten van Thomas More.

Op de kennismakingsmiddag voorafgaand aan de zomervakantie krijgen onze aanstaande brugklasleerlingen een boekje ‘Studeren met succes’. Hierin lees je hoe je brein werkt en hoe de studeerkaarten jou kunnen helpen bij het leren. Zo helpen we jouW vaardigheden te ontwikkelen om je huiswerk slimmer te leren en maken. 

Coaching

Elke klas heeft een eigen coach. Met je coach heb je maandelijks een individueel coachgesprek. Ook heb je wekelijks een klassikaal coachuur waarin je leert leren, leert plannen, aan de slag gaat met je planagenda en met je klasgenoten in gesprek gaat over hoe het gaat in de klas.

 

Als je ergens mee zit, op school óf thuis, dan is je coach je eerste aanspreekpunt. Met hem of haar kun je alles bespreken. Je coach gaat, samen met jou, op zoek naar een passende oplossing en verwijst je eventueel door naar onze deskundige en ervaren leerlingbegeleiders.

Decaanbegeleiding

Een decaan begeleidt je bij het kiezen van je profiel en vervolgopleiding. We hebben bij ons op school een decaan voor havo en een voor vwo. Je decaan geeft loopbaanoriëntatie en onderzoekt samen met jou wat je wensen zijn. Dat doet je decaan onder andere met:

– individuele begeleiding bij het maken van je profielkeuze

– het stimuleren van het bezoeken van open dagen en proefstudeer- en meeloopdagen

– samenwerkingen met het mbo, hbo en de universiteit in de regio

Huiswerkbegeleiding op school

Soms kost het maken van huiswerk je veel tijd of moeite. Of je hebt thuis geen rustige leeromgeving. Dan kun je kiezen voor huiswerkbegeleiding op school.

Halma Study Support (HSS): bij HSS krijg je twee keer per week hulp met huiswerk en plannen. In kleine groepjes werk je aan je planning, krijg je ondersteuning bij het maken van je huiswerk of word je overhoord. We maken gebruik van de leerstrategieën van Thomas More om jou zo goed mogelijk te leren plannen en leren. H&P vraag je aan via je coach.

Leren leren: samen bepalen we je leerblok en op basis daarvan leer je een toetsplanning maken. Leren leren vraag je aan via je coach.

Bijlessen van peertutors: peertutors zijn leerlingen uit de bovenbouw die goed zijn in een bepaald vak en jou daar graag mee willen helpen. Hiervoor koop je bij je peertutor een strippenkaart van tien lessen. Na tien lessen kijken we of meer bijles nodig is. Je vraagt deze bijlessen aan via je coach.

– Bijles taalvaardigheid: als je een taalachterstand hebt, of moeite hebt met Nederlands (spreken of schrijven), dan is deze bijles geschikt voor jou. Bijvoorbeeld wanneer Nederlands niet je moedertaal is, of er bij jou thuis geen Nederlands wordt gesproken. Tijdens deze bijlessen helpen we jou met Nederlands spreken en schrijven. Je vraagt deze bijlessen aan via je coach. 

Voor bovenstaande vormen van ondersteuning en begeleiding hoef je niets extra’s te betalen. Als dat wel zo is, staat dat er specifiek bij.

Extra
ondersteuning

Bij ons op school bieden we je veel begeleiding. Bijvoorbeeld met leren en met plannen. Ook kun je kiezen voor huiswerkbegeleiding. Kun je meer uitdaging gebruiken of heb je extra begeleiding nodig? Dan helpen we je daarmee. Zo krijg jij altijd de begeleiding die je nodig hebt.

PLATO

Samen met je PLATO-begeleider maak je een plan. Je mag op school aan je onderzoek werken, maar kunt ook colleges lopen op een hogere school of universiteit, of op werkbezoek bij een bedrijf.

Een PLATO-certificaat kan je voordeel opleveren bij bepaalde studies met een selectieprocedure. Aanmelden voor PLATO doe je via je coach. Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw Alblas.

Studieus

Van de basisschool naar de middelbare school is een grote stap. Heb je moeite met die overgang of vind je het spannend? Dan is Studieus misschien iets voor jou. We helpen je met het structureren van je weekoverzicht, kijken met je hoe het gaat in de klas, werken aan je groeimindset en focussen op het versterken van je zelfvertrouwen. Begeleiding van Studieus vraag je aan via je coach. Let op: jaarlijks zijn er maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Huiswerkbegeleiding zorggroep

Heb je extra begeleiding bij het maken van je huiswerk nodig? Dan is de huiswerkbegeleiding zorggroep misschien iets voor jou. Hier leer je je week te structureren, te plannen en je huiswerk efficiënt te maken. Hoe zorg je ervoor dat je alles op tijd af krijgt en je hoofd niet overvol raakt? Om in aanmerking te komen voor deze begeleiding is een duidelijke zorgvraag nodig. Huiswerkbegeleiding zorggroep vraag je aan via je coach. Let op: er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Coaching zorggroep

Heb je een zorgvraag waardoor intensievere coaching beter bij jou past? Dan is dit acht weken durende traject met een-op-een coaching misschien geschikt voor jou. Samen met je begeleider focus je op het krijgen van meer overzicht, goed plannen en efficiënt leren. Dit traject vraag je aan via je coach. Let op: er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Talentengroep

Ben je begaafd en vind je het lastig om gemotiveerd te blijven tijdens de les? Of voel je je niet helemaal thuis in de klas? Onze talentgroep is er speciaal voor getalenteerde leerlingen die het fijn vinden om met gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen. Samen hebben we het over thema’s als onderpresteren, mindset, plannen, anders denken en je anders voelen. Bij elkaar zul je veel herkenning vinden. Je meld je aan voor de talentgroep via je coach. 

Dyslexie of ADHD

Als je dyslexie hebt, kijken we samen naar wat jij nodig hebt om toch zo goed mogelijk mee te kunnen op school. We kunnen op verschillende manieren rekening houden met dyslectische leerlingen. Bijvoorbeeld met extra tijd bij toetsen, vaker mondelinge toetsen of aangepaste boordeling ten aanzien van typische dyslectische fouten.

Ook bij ADHD hebben we extra aandacht voor jou. We helpen bijvoorbeeld met het plannen van je huiswerk en het maken van een leerplan.

Zorgcoördinator en andere specialisten

Heb je specialistische begeleiding nodig, dan kunnen wij die – tot op zekere hoogte – bieden met de specialisten waar we mee samenwerken. Zij werken op het gebied van schoolmaatschappelijk werk, coaching, taalontwikkelingsstoornissen, orthopedagische of psychologische begeleiding, Nederlands als tweede taal, dyslexie en dyscalculie. 

Als je mentor of docenten stoornissen of belemmeringen herkennen, kunnen we onze zorgcoördinator mevrouw Visser inschakelen. Deze kijkt samen met je coach, ouders/verzorgers en jou wat je nodig hebt om zo goed mogelijk mee te kunnen op school. 

Voor bovenstaande vormen van ondersteuning en begeleiding hoef je niets extra’s te betalen. Als dat wel zo is, staat dat er specifiek bij.