Snelle
Links

Rooster

Bekijk hier alle lestijden. 

Jouw cijfers en administratie

Houd je cijfers en huiswerk eenvoudig bij met Somtoday.

Vakanties

Wanneer heb jij vakantie dit schooljaar? Bekijk het hieronder.


Schooljaar 2023-2024

 

Herfstvakantie 

Maandag 16-10-2023 t/m vrijdag 20-10-2023


Kerstvakantie 

Maandag 25-12-2023 t/m vrijdag 05-01-2024


Voorjaarsvakantie  

Maandag 19-02-2024 t/m vrijdag 23-02-2024


Goede Vrijdag en Paasmaandag

Vrijdag 29-03-2024 t/m maandag 1-04-2024


Hemelvaart/meivakantie 

Maandag 29-04-2024 t/m vrijdag 10-05-2024


Pinksteren 

ma 20-05-2024


Zomervakantie 

Maandag 15-07-2024 t/m vrijdag 23-08-2024

Ziekmelden

Is je kind ziek? Ouders/verzorgers geven ziekmeldingen telefonisch door tussen 7.45 en 8.15 uur.

Ouderportaal

Vind hier eenvoudig relevante informatie over onze school en jouw kind, zoals lesroosters, cijfers en absentiemeldingen. 

Schoolgids

In de schoolgids 2023 – 2024 vind je meer informatie over onze school, ons onderwijs en onze resultaten.

Nieuwe leerlingen: aanmelden

Wil je je aanmelden bij onze school? Dat kan via onderstaande link.

verlofbriefje

Als ouder/verzorger kun je verlof aanvragen voor je kind. Bijvoorbeeld voor een afspraak met de tandarts, dokter of fysiotherapeut. Download het verlofbriefje of vraag er een bij de receptie. Lever het briefje ingevuld en ondertekend in bij de receptie.