Praktische informatie

Dit portaal is een afgeschermde omgeving voor ouders/verzorgers.

Het leerling-administratiesysteem voor leerlingen en docenten.

Het lesrooster voor onze leerlingen.

-

In de schoolgids meer informatie over onze school.

Een overzicht van de vakanties.

-

In de basiskalender zijn de activiteiten opgenomen.

Hier bestelt u heel eenvoudig de MacBook Air voor uw kind. 

Het leermiddelenpakket bestelt u bij Iddink.

Actuele informatie op onze Facebookpagina.

Actuele informatie op de Facebookpagina van ons gymnasium.

Medezeggenschap op het Insula College.