Rondom de vakgebieden

ICT-rijk onderwijs

Wij maken gebruik van een ICT-rijke leer- en werkomgeving. Wij zien dit als een krachtig en effectief middel om de doelstellingen van ons te bereiken. 

Interactieve leermiddelen voegen met visuele en auditieve onderdelen een meerwaarde toe aan de lesstof. De uitgeverijen bieden steeds meer digitaal leermateriaal aan en er is online veel hoogwaardig lesmateriaal beschikbaar waarmee leerlingen betekenisvoller leren. 

De school is voorzien van Wifi en interactieve schermen. Van leerlingen wordt verwacht dat zij beschikken over een Apple MacBook Air. De school biedt de mogelijkheid deze collectief en met korting en een betalingsregeling aan te schaffen.

Onze school maakt ook deel uit van de iScholengroep.