Schoolleiding

Directie

Dhr. mr. R. Zebel, directeur

Dhr. J.J. de Roon, adjunct-directeur


Teamleiders

Mw. M.A.L. de Vries, teamleider havo-onderbouw

Dhr. F.A. van Dijken, teamleider vwo-onderbouw  

Dhr. B. van Est, teamleider havo 4                        

Mw. drs. B. Weimar, teamleider havo 5                

Dhr. drs. J.W. van Lit, teamleider vwo-bovenbouw

Docenten

Interne coördinatie leerlingenzorg

Decanaat

Dhr. drs. D. Moolenaar, afdeling vwo

Mw. W.H. Hoogland, afdeling havo

Vertrouwenspersoon

Locatieraad

Mw. drs. A. Alzueta, voorzitter

Dhr. drs. J. van Zadelhoff, secretaris

lrhalma@insulacollege.nl