Aanmelding en toelating

Brugklas
Een compleet (digitaal) onderwijskundig rapport wordt vóór 16 maart aangeleverd met daarin het advies van de basisschool. Op basis van dit advies vindt toelating plaats. Je kunt kiezen voor een reguliere brugklas en de leerlijnen: kunst of sport. Voor de leerlijn sport of leerlijn kunst moet je onderstaande aanmelding invullen en versturen, waarbij wij opmerken dat voor de leerlijn kunst een motivatiegesprek plaatsvindt en voor de leerlijn sport een toelatingstest. Afhankelijk hiervan en het aantal beschikbare plaatsen zal tot toelating worden overgegaan.

Overige instroom/doorstroom
Een overzicht van de overige instroom/doorstroom met toelatingsprocedures en aanmeldingsformulieren vind je hieronder:

Aanmelding leerlijn sport

Leuk dat je belangstelling hebt voor de leerlijn sport (voor deze leerlijn wordt een extra ouderbijdrage gevraagd).

Aanmelding leerlijn kunst

Leuk dat je belangstelling hebt voor de leerlijn kunst (voor deze leerlijn wordt een extra ouderbijdrage gevraagd).

Aanmelding havo 2 of havo 3

Voor aanmelding havo 2 of havo 3 neem je contact op met de teamleider havo onderbouw.

Aanmelding vwo 2 of vwo 3

Voor aanmelding vwo 2 of vwo 3 neem je contact op met de teamleider vwo onderbouw.

Aanmelding instroom vmbo-tl naar havo 4

Om toegelaten te worden tot havo 4 moet je beschikken over een vmbo-tl diploma en moet je dit eerst bespreken met de decaan van jouw eigen school. Behalve in de vakken Nederlands en Engels moet je ook examen hebben gedaan in de vakken die je op de havo zal gaan volgen. Welke vakken dit zijn, is afhankelijk van het gekozen profiel. Daarvan uitgezonderd zijn de vakken: kunstvak beeldende vorming, maatschappijwetenschappen, economie, bedrijfseconomie en natuur, leven en technologie. Het kan voorkomen dat je in de vakantie nog inhaalwerk voor een vak moet doen. Aanmelding voor een toelatingsgesprek havo 4 moet vóór 1 april ingediend worden. Indien je na 1 april je aanmeldt, word je op een reservelijst geplaatst. Klik op onderstaande link voor de verdere toelatingseisen en aanmelding. 

Aanmelding havo 5 naar atheneum 5

Aanmelding voor een toelatingsgesprek
Je meldt je aan voor een toelatingsgesprek door het aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen. Aanmelding voor een toelatingsgesprek moet vóór 1 april ingediend worden. Indien je na 1 april aanmeldt, word je op een reservelijst geplaatst.
Overzicht van de profielen en vakomschrijvingen


Toelatingsgesprek

Nadat je jezelf hebt aangemeld voor een toelatingsgesprek ontvang je een bevestiging van ontvangst en een uitnodiging voor het toelatingsgesprek. Het toelatingsgesprek vindt plaats met de decaan vwo en teamleider vwo bovenbouw /adjunct directeur vwo bovenbouw. Na het toelatingsgesprek geef je aan of je daadwerkelijk wilt instromen.


Toelating

De beslissing om een leerling toe te laten wordt genomen op basis van het toelatingsgesprek, informatie van de school van herkomst en de resultaten van het havo-examen. Verdere afspraken worden gemaakt met de decaan vwo.

Aanmelding havo 4 of havo 5

Contact

Je neemt per telefoon (078 8905400) of per e-mail contact op met de decaan havo om de juiste informatie te verkrijgen, bijvoorbeeld over de profielkeuzes die mogelijk zijn.
Overzicht profielen en vakomschrijvingen


Aanmelding voor een toelatingsgesprek

Je meldt je aan voor een toelatingsgesprek door het aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen. Aanmelding voor een toelatingsgesprek moet vóór 1 april ingediend worden. Indien je na 1 april aanmeldt, word je op een reservelijst geplaatst.


Toelatingsgesprek 

Nadat je jezelf hebt aangemeld voor een toelatingsgesprek ontvang je een bevestiging van ontvangst en een uitnodiging voor het toelatingsgesprek. Het toelatingsgesprek vindt plaats met de decaan havo en teamleider havo bovenbouw /adjunct directeur havo bovenbouw. Na het toelatingsgesprek geef je aan of je daadwerkelijk wilt instromen. 


Toelating

De beslissing om de leerling toe te laten wordt genomen op basis van het toelatingsgesprek en de resultaten van het havo-examen. Verdere afspraken worden gemaakt met de decaan havo.

Aanmelding vwo 4 of vwo 5 of vwo 6

Contact

Je neemt per telefoon (078 8905400) of per e-mail contact op met de decaan vwo om de juiste informatie te verkrijgen, bijvoorbeeld over de profielkeuzes die mogelijk zijn.
Overzicht profielen en vakomschrijvingen


Aanmelding voor een toelatingsgesprek

Je meldt je aan voor een toelatingsgesprek door het aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen. Aanmelding voor een toelatingsgesprek moet vóór 1 april ingediend worden. Indien je na 1 april aanmeldt, word je op een reservelijst geplaatst.


Toelatingsgesprek

Nadat je jezelf hebt aangemeld voor een toelatingsgesprek ontvang je een bevestiging van ontvangst en een uitnodiging voor het toelatingsgesprek. Het toelatingsgesprek vindt plaats met de decaan vwo en teamleider vwo bovenbouw /adjunct directeur vwo bovenbouw. Na het toelatingsgesprek geef je aan of je daadwerkelijk wilt instromen. 


Toelating

De beslissing om de leerling toe te laten wordt genomen op basis van het toelatingsgesprek, informatie van de school van herkomst en ruimte binnen het rooster van de school. Binnen 14 dagen krijgt de leerling bericht of hij is toegelaten. Verdere afspraken worden gemaakt met de decaan vwo.

Aanmelding instroom/doorstroom overig

Als je vanwege verhuizing naar Dordrecht op het Insula College havo/vwo ingeschreven wilt worden, kun je contact opnemen. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek.