Aanmelding en toelating

Brugklas

Door de basisschool wordt een compleet (digitaal) onderwijskundig portfolio gemaakt met daarin het advies van de basisschool en de testresultaten, dit wordt aangeleverd via Onderwijs Transparant. Ouders/Verzorgers ontvangen een unieke code die het Insula College toegang geeft tot dit portfolio. Deze unieke code vult u in op ons aanmeldformulier. Als de basisschool geen gebruik maakt van onderwijstransparant ontvangen wij het onderwijskundig rapport graag schriftelijk. Na aanmelding toetst de toelatingscommissies van het Insula College of een leerling toelaatbaar is. Het advies van de basisschool is hierbij leidend. Je kunt kiezen voor een reguliere brugklas en de leerlijnen: kunst of sport. Voor deze leerlijnen zal op een later moment (na de toelating) gevraagd worden je keuze te motiveren. Afhankelijk hiervan en het aantal beschikbare plaatsen zal tot toelating voor de leerlijn worden overgegaan.

Klik hier voor het aanmeldformulier van de brugklas van het Halmaheiraplein

Overige instroom/doorstroom Een overzicht van de overige instroom/doorstroom met toelatingsprocedures en aanmeldingsformulieren vindt u hieronder.

Aanmelding havo 2 of havo 3

Voor aanmelding havo 2 of havo 3 neem je contact op met resp. de teamleider havo 2 en vwo 2 of de teamleider havo 3 en vwo 3.

Aanmelding vwo 2 of vwo 3

Voor aanmelding vwo 2 of vwo 3 neem je contact op met resp. de teamleider havo 2 en vwo 2 of de teamleider havo 3 en vwo 3.

Aanmelding instroom vmbo-tl/gl/mavo naar havo 4

Om toegelaten te worden tot havo 4 moet je als leerling beschikken over een vmbo-tl/vmbo-gl/mavo diploma of over een ander bewijs waarmee je aantoont over havo 4-niveau te beschikken en voldoet aan de toelatingseisen. Je bespreekt je havo-wens eerst met de decaan van jouw eigen school. Behalve in de vakken Nederlands en Engels moet je ook examen hebben gedaan in de vakken die je op de havo zal gaan volgen. Welke vakken dit zijn, is afhankelijk van het gekozen profiel. Daarvan uitgezonderd zijn de vakken: kunstvak beeldende vorming, maatschappijwetenschappen, economie, bedrijfseconomie en natuur, leven en technologie. Om ervoor te zorgen dat jouw kennis voldoende aansluit, krijg je bij toelating voor een aantal vakken een aansluitingsmodule. Het aanmeldingsformulier voor een intakegesprek moet vóór 1 april 2022 ingediend worden. Indien je na 1 april je aanmeldt, word je op een reservelijst geplaatst. Klik op onderstaande link voor de verdere toelatingseisen en het aanmeldingsformulier voor een intakegesprek. En bekijk het filmpje.

Aanmelding havo 5 naar atheneum 5

Aanmelding voor een toelatingsgesprek Je meldt je aan voor een toelatingsgesprek door het aanmeldingsformulier hier in te vullen en te versturen. Aanmelding voor een toelatingsgesprek moet vóór 1 april 2022 ingediend worden. Indien je na 1 april aanmeldt, word je op een reservelijst geplaatst. Overzicht van de profielen en vakomschrijvingen

Toelatingsgesprek

Nadat je jezelf hebt aangemeld voor een toelatingsgesprek ontvang je een bevestiging van ontvangst en een uitnodiging voor het toelatingsgesprek. Het toelatingsgesprek vindt plaats met de decaan vwo en de teamleider vwo bovenbouw. Na het toelatingsgesprek geef je aan of je daadwerkelijk wilt instromen.

Toelating

De beslissing om een leerling toe te laten wordt genomen op basis van het toelatingsgesprek, informatie van de school van herkomst en de resultaten van het havo-examen. Verdere afspraken worden gemaakt met de decaan vwo.

Aanmelding havo 4 of havo 5

Contact

Je neemt per telefoon (078 8905400) of per e-mail contact op met de decaan havo om de juiste informatie te verkrijgen, bijvoorbeeld over de profielkeuzes die mogelijk zijn. Overzicht profielen en vakomschrijvingen

Aanmelding voor een toelatingsgesprek

Je meldt je aan voor een toelatingsgesprek door het aanmeldingsformulier hier in te vullen en te versturen. Aanmelding voor een toelatingsgesprek moet vóór 1 april 2022 ingediend worden. Indien je na 1 april aanmeldt, word je op een reservelijst geplaatst.

Toelatingsgesprek

Nadat je jezelf hebt aangemeld voor een toelatingsgesprek ontvang je een bevestiging van ontvangst en een uitnodiging voor het toelatingsgesprek. Het toelatingsgesprek vindt plaats met de decaan havo en eventueel met de teamleider havo bovenbouw. Na het toelatingsgesprek geef je aan of je daadwerkelijk wilt instromen. 

Toelating

De beslissing om de leerling toe te laten wordt genomen op basis van het toelatingsgesprek en de resultaten. Verdere afspraken worden gemaakt met de decaan havo.

Aanmelding vwo 4 of vwo 5 of vwo 6

Contact

Je neemt per telefoon (078 8905400) of per e-mail contact op met de decaan vwo om de juiste informatie te verkrijgen, bijvoorbeeld over de profielkeuzes die mogelijk zijn. Overzicht profielen en vakomschrijvingen

Aanmelding voor een toelatingsgesprek

Je meldt je aan voor een toelatingsgesprek door het aanmeldingsformulier hier in te vullen en te versturen. Aanmelding voor een toelatingsgesprek moet vóór 1 april 2022 ingediend worden. Indien je na 1 april aanmeldt, word je op een reservelijst geplaatst.

Toelatingsgesprek

Nadat je jezelf hebt aangemeld voor een toelatingsgesprek ontvang je een bevestiging van ontvangst en een uitnodiging voor het toelatingsgesprek. Het toelatingsgesprek vindt plaats met de decaan vwo en de teamleider vwo bovenbouw. Na het toelatingsgesprek geef je aan of je daadwerkelijk wilt instromen. 

Toelating

De beslissing om de leerling toe te laten wordt genomen op basis van het toelatingsgesprek, informatie van de school van herkomst en ruimte binnen het rooster van de school. Binnen 14 dagen krijgt de leerling bericht of hij is toegelaten. Verdere afspraken worden gemaakt met de decaan vwo.

Aanmelding instroom/doorstroom overig

Als je vanwege verhuizing naar Dordrecht op het Insula College havo/vwo ingeschreven wilt worden, kun je contact opnemen. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek.